Home
czym jest e-mocja nasza oferta jeśli chcesz wpółpracować kontakt z nami   english version  

 


Nowoczesne podejście
do procesów biznesowych

e a d e r s h i p
- b u s i n e s s
r o c e s
n n o w a c j e
- c o m m e r c e
a k o ś ć
 

Oferta dla sponsora lub organizatora wydarzenia medycznego

Współczesny świat businessu niesie ze sobą mnóstwo dynamicznych zmian. Zaobserwować możemy gwałtowne zmiany technologiczne, eksplozję informacji, czy też szybki rozwój nowych specjalizacji. Coraz bardziej istotną rolę w businessie zaczyna odgrywać Internet. W niektórych sektorach nowoczesnej gospodarkięstaje się on niezbędnym narzędziem, a nawet platformą funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. W coraz większym stopniu zmiany w firmach nabierają szczególnego znaczenia. Głównym katalizatorem zmian jest technologia. To właśnie jej dynamiczny rozwój działa jako dźwignia pobudzając większość firm w dzisiejszej gospodarce.

Czy Twoja firma skutecznie dostosowywuje się do wymogów nowoczesnego rynku?

Jak Twoja firma postrzega potrzebę zmian?

Czy wprowadzasz zmiany w swojej firmie wykorzystując nowoczesne technologie?

Dla nas zmiany oznaczają naturalne zjawisko w biznesie i normalne funkcjonowanie we współczesnej gospodarce. Potrafimy przygotować proces zmian oraz tworzyć niezbędne warunki dla nich.
Do otrzymania refundacji na CPAP z NFZ uprawnia:

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze".

Zlecenie, po otrzymaniu od lekarza, należy potwierdzić w oddziale NFZ. Refundacja na aparat CPAP przysługuje każdemu pacjentowi raz na 5 lat i wynosi 1890 ZŁ tj. 90% limitu NFZ, który wynosi 2100,00 zł.

Placówki NFZ

Ścieżka ubiegania się o dofinansowanie PCPR/MOPS

O dofinansowanie mogą się Państwo również zwrócić do innych instytucji:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Punkt wydawania sprzętu medycznego
"...zalew informacji
przy jednoczesnym
głodzie wiedzy..."
John Naisbitt