Home

czym jest e-mocja nasza oferta jeśli chcesz współpracować kontakt z nami


english version

Nowoczesne podejście
do procesów biznesowych

e a d e r s h i p

- b u s i n e s s

r o c e s

n n o w a c j e

- c o m m e r c e

a k o ś ć

Sytuacja na rynkach konkurencyjnych staje się coraz trudniejsza. Klienci coraz częściej przywiązują wagę do jakości i wartości użytkowej produktu. Coraz silniej występuje potrzeba systematycznego wprowadzania lepszych i skuteczniejszych rozwiązań oraz sposobów działania. Dlatego innowacje są tak ważną kwestią w działaniu organizacji.

Czy Twoja firma tworzy klimat dla innowacji?

Czy odczuwasz potrzebę dostosowania wartości użytkowych Twojego produktu lub usługi do oczekiwań klientów?

Czy wprowadzane przez Twoją firmę innowacje są nastawione na klienta?

Skutecznie wprowadzane innowacje mogą zapewnić trwały i dynamiczny wzrost organizacji. W poszukiwaniu innowacji nie można zapominać o rzeczywistych potrzebach klientów. Innowacje, aby mogły przynieść oczekiwane rezultaty, muszą być ściśle powiązane z tymi potrzebami. Innowacja nie może dotyczyć wyłącznie jednej komórki organizacyjnej w firmie. Musi ona wynikać ze strategii i innowacyjności całego przedsiębiorstwa. Nie powinna być też skoncentrowana jedynie na jednym aspekcie organizacji. Innowacja powinna być rozumiana jako tworzenie czegoś nowego, co wypełnia pewne cele.
e-mocja (TM) jest organizacją innowatorską. Wciąż poszukujemy nowych rozwiazań, dążąc do satysfakcji i pełnego zdowolenia naszych klientów.To właśnie innowacje kształtują potencjał naszej firmy i pozwalają nam zachować zdolność konkurencyjną.

"...zalew informacji
przy jednoczesnym
głodzie wiedzy..."
John Naisbitt© copyright by e-mocja (TM) 2000