Home

czym jest e-mocja nasza oferta jeśli chcesz współpracować kontakt z nami


english version

Nowoczesne podejście
do procesów biznesowych

e a d e r s h i p

- b u s i n e s s

r o c e s

n n o w a c j e

- c o m m e r c e

a k o ś ć

Współczesne rozumienie jakości opiera sie na spełnieniu zadeklarowanych i oczekiwanych potrzeb konsumentów. To rozumienie nie jest i nie może być utożsamiane z kontrolą jakości. Kontrola jakości pomaga jedynie wykryć braki, natomiast nie zapobiega ich występowaniu. Jeżeli produkujesz, sprzedajesz lub oferujesz usługi, to jakość musi odnosić się do każdej sfery działania Twojego przedsiębiorstwa. Nie tylko do samych produktów lub usług, ale także do surowców, produkcji, sfery poprodukcyjnej, jak również serwisie i obsłudze posprzedażnej.

Czy w Twoim przedsiębiorstwie istnieje odpowiednia atmosfera jakości?

Jak organizujesz proces jej doskonalenia?

Czy wiesz, że najczęstsze przyczyny utraty klientów następują wskutek niskiej jakości?

Zarządzanie przez jakość musi być zbiorowym wysiłkiem, zorientowanym na ustawiczne doskonalenie jakości całej firmy we wszystkich jej aspektach sferach i efektach działalności. Jakość to wykwalifikowani ludzie, odpowiednie środki, przedmioty pracy, technologia i systemy. Jest to strategia, której celem jest udoskonalenie produktów i usług oraz poprawienie wizerunku firmy.


"...zalew informacji
przy jednoczesnym
głodzie wiedzy..."
John Naisbitt© copyright by e-mocja (TM) 2000